rodinné domy

Eugen+Patrícia+Klára, Banská Bystrica
Pršianska terasa, Banská Bystrica
Badín
Chalet Valeria, Donovaly - štúdia
Dolná Mičína - štúdia
Rakytovce - štúdia
Kačica, Banská Bystrica - štúdia
Zimná ulica, Banská Bystrica - štúdia