rodinné domy

Eugen+Patrícia+Klára, Banská Bystrica - štúdia
Chalet Valeria, Donovaly - štúdia
Pršianska terasa, Banská Bystrica - štúdia
Dolná Mičína - štúdia
Badín - štúdia
Rakytovce - štúdia
Kačica, Banská Bystrica - štúdia
Zimná ulica, Banská Bystrica - štúdia