bytové domy

Kollárova, Banská Bystrica
Apartmány Štiavničky
Apartmány Dudince
KAČICA, Banská Bystrica
Prestavba administratívnej budovy na bytový dom, Nemce
BREST, Banská Bystrica